BIP

Informacje o jednostce

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualnaIstniejemy od początku pojawienia się gimnazjów w Polsce (1999r.). Szkoła użytkuje dwa budynki: dydaktyczny oraz administracyjno - sportowy. W budynku dydaktycznym gimnazjum mieści się 17 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych. Nauczyciele mają do dyspozycji bogaty sprzęt audiowizualny, różnorodne pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne, projektory, rzutniki, foliogramy. Uczniowie korzystają ze stanowisk (wszystkie z dostępem do Internetu) zabezpieczonych programami Opiekun i Cenzor przed treściami niepożądanymi. W budynku tym znajduje się także pokój nauczycielski, Klub Gimnazjalisty, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet wicedyrektora oraz pielęgniarki szkolnej.

  W październiku 2001 r. oddano do użytku nowy obiekt administracyjno - sportowy wyposażony w nowoczesną halę sportową z szatniami, zapleczem sanitarnym, bibliotekę, świetlicę, stołówkę i pomieszczenia administracyjne. W bibliotece znajduje się nowoczesna czytelnia multimedialna.

  Pracownicy systematycznie podnoszą jakość swojej pracy. Uczestniczą w pracach zespołów zadaniowych, tworzą programy własne, spełniając oczekiwania swoje, uczniów i ich rodziców. Szkoła uzyskała w 2003 r. certyfikat Szkoły z klasą, a w 2007 r. certyfikat Śląska Szkoła Jakości nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty, certyfikat Szkoła bez przemocy - 2010r. certyfikat Szkoła bezpiecznego internetu - 2011r.
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
ul. Borowa 123
43-100 Tychy
tel. (32) 320-16-16
gimnazjum3.tychy@interia.pl
NIP: 646-24-91-716


Dyrektor – mgr Lucyna Niełacny

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 730 do 1530

Wicedyrektor – mgr Ewa Grządziel

Główna księgowa – mgr Irena Młocek
 


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-07-02 08:55:09 Zmiana publikacji gimnazjum3
2 2017-09-19 08:05:29 Zmiana publikacji gimnazjum3
3 2017-02-06 09:06:16 Zmiana publikacji gimnazjum3
4 2014-09-15 16:50:54 Zmiana publikacji gimnazjum3
5 2014-09-15 15:07:21 Zmiana publikacji gimnazjum3
6 2013-09-05 09:36:06 Zmiana publikacji gimnazjum3
7 2013-01-02 08:06:57 Zmiana publikacji gimnazjum3
8 2012-06-22 12:32:01 Zmiana publikacji gimnazjum3
9 2012-06-11 07:37:25 Zmiana publikacji gimnazjum3
10 2012-05-23 20:21:27 Zmiana publikacji gimnazjum3
11 2012-05-23 13:46:04 Zmiana publikacji gimnazjum3
12 2012-05-23 13:44:42 Zmiana publikacji gimnazjum3
13 2012-05-23 13:38:22 Zmiana publikacji gimnazjum3
14 2012-05-23 13:37:49 Zmiana publikacji gimnazjum3
15 2012-05-23 13:20:30 Zmiana publikacji gimnazjum3


stronę wyświetlono 320 razy Artykuł wyświetlony 320 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.