BIP

2018-04-13 10:55:50Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach

Dokumentacja

załącznik Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - tekst jednolity

załącznik Załącznik nr 1 - Plan finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 3 - Oświadczenie o rezygnacji z ujawniania dochodów przez osobę uprawnioną do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 4 - Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 5 - Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci organizowanego w formie „zielonej szkoły” ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 6 - Zaświadczenie

załącznik Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie zapomogi socjalnej/losowej* ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 8 - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie zaopatrzenia jesienno-zimowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 9 -Wniosek o przyznanie dofinansowania do opłat związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego* ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załącznik Załącznik nr 11 - Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

załącznik Załącznik nr 12 - Wysokość świadczeń przyznawanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach

załącznik Załacznik nr 13 - Wysokość kwot pożyczek mieszkaniowych udzielanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach

załącznik Załącznik nr 14 - Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej/sportowo-rekreacyjnej* ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-04-13 10:55:50 Zmiana publikacji gimnazjum3
2 2018-04-13 10:55:19 Zmiana publikacji gimnazjum3
3 2018-04-13 10:49:42 Zmiana publikacji gimnazjum3


stronę wyświetlono 468 razy Artykuł wyświetlony 468 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.