BIP

Majątek publiczny


Środki trwałe: 9101015,04 zł

Pozostałe środki trwałe: 492145,89 zł

Wartości niematerialne i prawne: 38880,19 zł

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-02-06 11:42:33 Zmiana publikacji gimnazjum3
2 2012-05-24 13:11:40 Zmiana publikacji gimnazjum3
3 2012-05-24 12:57:16 Zmiana publikacji gimnazjum3


stronę wyświetlono 2122 razy Artykuł wyświetlony 2122 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.