BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Rejestr korespondencji.
 2. Księga druków ścisłego zarachowania.
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
 4. Akta osobowe pracowników.
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
 6. Księga zastępstw nauczycieli.
 7. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej.
 8. Ewidencja urlopów  pracowników niepedagogicznych.
 9. Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.
 10. Ewidencja legitymacji pracowniczych.
 11. Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej.
 12. Rejestr delegacji służbowych.
 13. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 14. Ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego.
 15. Listy płac pracowników.
 16. Księga uczniów.
 17. Księga ewidencji dzieci i młodzieży.
 18. Dzienniki elektroniczny zajęć lekcyjnych.
 19. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
 20. Dziennik pedagoga szkolnego.
 21. Arkusze ocen wszystkich uczniów wraz z protokołami egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
 22. Rejestr opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 23. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 24. Ewidencja duplikatów świadectw ukończenia szkoły.
 25. Ewidencja uczniów, nauczycieli i pracowników – zbiór elektroniczny „Expert”.
 26. Dokumentacja zdrowotna uczniów.
 27. Zwolnienia lekarskie uczniów z wychowania fizycznego.
 28. Rejestr wypadków uczniów.
 29. Zbiór upoważnień.
 30. Archiwum.
Rejestry, ewidencje i archiwum są prowadzone w formie papierowej i elektronicznej przez pracowników sekretariatu:Ksenię Wiklak - referenta, mgr Barbarę Majewską-Białożyt - starszego referenta.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-03-23 14:06:55 Zmiana publikacji gimnazjum3
2 2014-09-29 11:45:20 Zmiana publikacji gimnazjum3
3 2014-09-29 11:25:44 Zmiana publikacji gimnazjum3


stronę wyświetlono 2003 razy Artykuł wyświetlony 2003 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.