BIP

ePuap

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP:

Pismo ogólneHistoria zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-01-17 12:57:21 Zmiana publikacji gimnazjum3
2 2012-07-19 18:36:14 Zmiana publikacji gimnazjum3
3 2012-07-19 18:33:13 Zmiana publikacji gimnazjum3


stronę wyświetlono 1865 razy Artykuł wyświetlony 1865 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.